Eksportinnstillinger i InDesign

Eksportinnstillinger i InDesign

Dersom du vil sette innstillingene manuelt, eller kontrollere at du har riktige innstillinger, se følgende skjermbilder.

1. Gå til File > Adobe PDF Presets > Define, og velg New…

Pdf preset

2. Navngi preset som Bodoni trykk. Ta utgangspunkt i standarden PDF/X-4:2010.

Pdf preset

3. Under Compression skal du ha følgende innstillinger (som ble satt automatisk når du valgte PDF/X-4:2010 standard):

Pdf preset

4. Kryss av for Crop Marks, og sett Bleed til 3 mm.

Pdf preset
5. Du kan velge denne profilen som Output Intent.

(Hvis du ikke har denne profilen installert, så kan du sette den til Document CMYK.)

Pdf preset

6. Under Advanced  bør denne alltid settes til 100%.

(Sørger for at fontene som er brukt i dokumentet, faktisk følger med PDF-en og at vi kan trykke den).

Pdf preset