Fargeprofiler

Fargeprofiler

Bodoni produserer etter Prosess Standard Offset (PSO) som innholder en rekke ISO-standarder både for skjermer, betraktningslys, prøvetrykk, trykkpresser, osv.
ISO 12647-2 er et standardiseringssett for trykking i 4-farge (CMYK) offset. For deg som kunde sikrer dette gjengivelse av fargerom på dine trykksaker innenfor internasjonalt aksepterte standarder.

RGB eller CMYK?

Det mest vanlige nå er at vi arbeider i RGB-fargerommet så lenge som mulig og at konvertering til CMYK skjer så sent i prosessen som mulig. Dette forenkler hverdagen til grafikeren/designeren betydelig.
RGB arbeidsflyt

Skissen viser hvor det ideelt sett er best å gjøre fargekonvertering. Trykkeriet har kjennskap til papiret som skal brukes og vil fargekonvertere PDFen din på riktig måte.

Hva trenger jeg?

De fleste maskiner som brukes til grafisk produksjon har de fleste profilene allerede installert. Men disse oppdateres stadig vekk. Skal vi følge PDF/X4-standarden helt og holdent, så skal det være en såkalt Output Intent med i PDFen. Dette betyr at ICC-profilen ISO Coated v2 300% (ECI).icc eller PSO Uncoated ISO 12647(ECI).icc må settes, selv ved laging av RGB-baserte PDFer. For Bodoni er ikke dette kritisk, men ønskelig.
Fra før har du AdobeRGB (1998).icc som er det fargerommet for RGB-bilder som er mest kompatibelt mot CMYK i offsettrykking. Link til profiler og settings for fargeoppsett i CS-pakken finner du her.

Hva gjør jeg?

ICC-profilene legges her:
Macintosh HD > Bibliotek > ColorSync > Profiles (Mac OS X)
\Windows\system32\spool\drivers\color (Windows XP)

I Windows XP/Vista skal det også gå an å høyreklikke på icc-fila og velge «Install profile». Dette er kanskje den mest praktiske måten å legge den til på.

Settings-filene (csf) legges her:

Macintosh HD > Bibliotek > Application Support > Adobe > Color > Settings (Mac OS X)
\Documents and settings\(Brukernavn)\Programdata\Adobe\Color\Settings (Windows XP)

Hva nå?

Da er du klar til å lage PDF på riktig måte til Bodoni. Lykke til.