Lage PDF til trykk

Lage PDF til trykk

Arbeidsflyten vår et tilpasset en PDF/X-4:2010 standard ihht. Prosess Standard Offset (PSO). For å gjøre det enklest mulig for kunden har vi forhåndsdefinert innstillingene for PDF-eksport fra InDesign. Det sikrer at PDF-filen blir korrekt i forhold til denne standarden. Det forutsetter selvsagt at oppløsning på bilder og utfallende trykk ligger riktig i InDesign-dokumentet før man eksporterer PDF.

Trykklar PDF

 • Opp til PDF 1.6
 • Ingen fargekonvertering
 • Skjæremerker
 • 3 mm utfall
 • Bilder minst 220 ppi
 • Alle bilder bør ha innebygget fargeprofil
 • Sider i rett rekkefølge
 • Ingen oppslag (spreads)

Sjekkliste før du eksporterer PDF

 • Ligger alle bilder og bunner 3 mm utfallende? (Se eksempelbilde under)
 • Har bildene god nok oppløsning? (Bestrøket papir: 250–300 ppi, ubestrøket papir: 220–270 ppi)
 • Ved limfrest trykksak, husk at omslaget skal sendes som egen fil (inkl. rygg). Dersom du er usikker på hvordan omslaget skal lages, ta kontakt med din prosjektleder,  så kan vi hjelpe deg med dette.

Visning av utfallende

ICC-profiler og fargestyring

Du trenger i utgangspunktet ikke å installere noen fargeprofiler (ICC) for å få laget en trykklar PDF til oss, siden fargekonverteringen fra RGB til CMYK skjer når vi klargjør filen for trykk på vårt filmottak. Vi anbefaler imidlertid at man har gode rutiner for fargehåndtering når man jobber med dokumenter. Du kan lese mer om fargestyring her.

Eksportinnstilling for InDesign

For å sikre korrekt trykkgjengivelse, er det viktig at du følger Bodonis anbefalinger for PDF-eksport. Det kan komme nye anbefalinger når det kommer nye versjoner av programvare, så sørg for at du jevnlig kontrollerer dine innstillinger mot våre anbefalinger.  Se skjermbilder av eksportoppsettet her.

Sjekkliste før du sender PDF til trykk

 • Se alltid over PDF-filen før du sender den til trykk. Kontroller at ikke objekter og tekst har forsvunnet eller flyttet på seg.
 • Siderekkefølgen, er den riktig? Forsiden skal alltid ligge som side 1 i PDF-filen og sidene skal ligge som enkle sider og ikke som oppslag (spreads). (Med unntak av limfreste omslag).
 • Merk helst filen med ordre-/tilbudsnummer dersom du har dette tilgjengelig.